Wildcard

SSL-certifikat med wildcard innebär att certifikatet skyddar oändligt antal underliggande subdomäner.

Ett SSL-certifikat med wildcard (*.exepeldoman.se) skyddar exempelvis:

  • mail.exempeldoman.se
  • ftp.exempeldoman.se
  • webserver01.exempeldoman.se
  • osv

Vid beställning av ett SSL-certifikat med wildcard så skall inledande *. anges för domänen / Common Name.

Exempelvis: *.exempeldoman.se