Generera CSR

I samband med beställning så behöver du ange en CSR för att certifikatsutfärdaren skall kunna utfärda ditt SSL-certifikat.

Det finns flera sätt att generera en CSR, här beskriver vi de tre vanligaste alternativen:

Alternativ 1
För de flesta SSL-certifikaten erbjuder vi i samband med beställning möjligheten att generera CSR och privat nyckel.

Alternativ 2
Med hjälp av vårt webbaserade verktyg skapar du enkelt både CSR och en privat nyckel:
Generera CSR och privat nyckel

Alternativ 3
CSR genereras på webbservern, webbhotellet eller i applikationen där du skall installera SSL-certifikatet.