Krav på lagring av privat nyckel from 1 juni 2023

From den 1 juni 2023 så krävs det att Code Signing / Kodsigneringscertifikat lagras på en hårdvarutoken eller HSM (gäller även förnyelser av befintliga certifikat).

I samband med beställning kan du välja mellan följande:

  • Leverans av token (USB) från certifikatsutfärdare
  • Installation på befintlig supporterad token (USB) *
  • Installation på befintlig HSM **

Supporterade tokens:

Certifierade enligt FIPS 140 nivå 2, Common Criteria EAL 4+ eller motsvarande.

  • Thales/Safenet Luna och netHSM
  • Yubico FIPS Yubikeys (endast för ECC-nycklar)

Supporterade HSM:

  • HSM certifierade enligt FIPS 140 nivå 2, Common Criteria EAL 4+ eller motsvarande.