CA

CA är en förkortning för “Certificate Authority” och är företag som är globalt betrodda för att utfärda certifikat såsom DigiCert och Comodo. Webbläsare litar på dessa certifikatsutfärdare (CA), som i sin tur validerar din domän, organisation eller företagsinformation och meddelar besökaren att du är legitim.