Private Key

Den privata nyckeln, Private Key, genereras i samband med att du skapar din CSR och skall sparas av dig på ett säkert ställe. Den privata nyckeln används vid installation av ditt SSL-certifikat.