Jag saknar den privata nyckeln

Om du saknar den privata nyckeln och inte har möjlighet att installera ditt SSL-certifikat så behöver SSL-certifikatet utfärdas och valideras på nytt. Börja då med att skapa en ny CSR och Privat nyckel. Skapa sedan ett ärende i kundportalen och uppge din nya CSR så hjälper vi dig att utfärda SSL-certifikatet på nytt.