Comodo SSL-certifikat

Comodo är en av de mest respekterade och välkända Certificate Authorities (CA) på marknaden idag. Företaget har etablerat sig som en ledande aktör inom webbsäkerhet sedan grundandet år 1998.

Dessutom erbjuder företaget ett brett utbud av säkerhetslösningar för webbplatser och företag, såsom SSL-certifikat, Code Signing-certifikat och digitala ID:n för signering av e-post/dokument samt autentisering.

Comodo
SSL-certifikatValideringUtfärdas inomGarantiSite sealPris / år
Comodo Code SigningOrganisationsvalidering (OV)1-3 dagar$0Statisk4 690 kr
Comodo Domain Validated UCCDomänvalidering (DV)10-minuter$50 000Statisk795 kr
Comodo Enterprise SSLOrganisationsvalidering (OV)1-3 dagar$1 500 000Dynamisk3 199 kr
Comodo Enterprise SSL ProOrganisationsvalidering (OV)1-3 dagar$1 500 000Dynamisk7 590 kr
Comodo Enterprise SSL Pro WildcardOrganisationsvalidering (OV)1-3 dagar$1 500 000Dynamisk13 990 kr
Comodo Enterprise SSL Pro with EVUtökad organisationsvalidering (EV)2-7 dagar$2 000 000Dynamisk11 790 kr
Comodo Enterprise SSL Pro with EV Multi-DomainUtökad organisationsvalidering (EV)2-7 dagar$2 000 000Dynamisk32 190 kr
Comodo EssentialSSL CertificateDomänvalidering (DV)10-minuter$10 000Dynamisk590 kr
Comodo EssentialSSL WildcardDomänvalidering (DV)10-minuter$10 000Statisk1 890 kr
Comodo EV Code SigningUtökad organisationsvalidering (EV)2-7 dagar$0Statisk5 390 kr
Comodo EV Multi-DomainUtökad organisationsvalidering (EV)2-7 dagar$1 750 000Statisk3 790 kr
Comodo EV SSLUtökad organisationsvalidering (EV)2-7 dagar$1 750 000Dynamisk2 199 kr
Comodo InstantSSLOrganisationsvalidering (OV)1-3 dagar$50 000Dynamisk990 kr
Comodo InstantSSL PremiumOrganisationsvalidering (OV)1-3 dagar$250 000Dynamisk1 390 kr
Comodo InstantSSL Premium WildcardOrganisationsvalidering (OV)1-3 dagar$250 000Dynamisk2 990 kr
Comodo InstantSSL ProOrganisationsvalidering (OV)1-3 dagar$100 000Dynamisk1 190 kr
Comodo Multi-Domain SSLOrganisationsvalidering (OV)1-3 dagar$250 000Statisk995 kr
Comodo Multi-Domain WildcardOrganisationsvalidering (OV)1-3 dagar$250 000Statisk3 490 kr
Comodo OV Unified Communications WildcardOrganisationsvalidering (OV)1-3 dagar$250 000Statisk3 490 kr
Comodo Personal Authentication Certificate BasicDomänvalidering (DV)10-minuter$0Statisk179 kr
Comodo Personal Authentication Certificate EnterpriseOrganisationsvalidering (OV)1-3 dagar$0Statisk499 kr
Comodo Personal Authentication Certificate ProDomänvalidering (DV)10-minuter$0Statisk299 kr
Comodo Positive Multi-Domain SSLDomänvalidering (DV)10-minuter$50 000Statisk799 kr
Comodo Positive Multi-Domain Wildcard SSLDomänvalidering (DV)10-minuter$50 000Statisk1 990 kr
Comodo PositiveSSL CertificateDomänvalidering (DV)10-minuter$10 000Dynamisk479 kr
Comodo PositiveSSL EVUtökad organisationsvalidering (EV)2-7 dagar$1 000 000Dynamisk1 095 kr
Comodo PositiveSSL EV Multi-DomainUtökad organisationsvalidering (EV)2-7 dagar$1 000 000Dynamisk2 390 kr
Comodo PositiveSSL WildcardDomänvalidering (DV)10-minuter$10 000Statisk1 490 kr
Comodo SSL CertificateDomänvalidering (DV)10-minuter$250 000Dynamisk890 kr
Comodo Unified Communications CertificateOrganisationsvalidering (OV)1-3 dagar$250 000Statisk1 195 kr
Comodo Wildcard SSL CertificateDomänvalidering (DV)10-minuter$250 000Dynamisk2 690 kr

Läs mer om Comodo

Comodos SSL-certifikat är mycket populära på grund av sin höga kryptering och säkerhet som är avgörande för att skydda användarinformation. SSL-certifikaten är också kompatibla med över 99,9 % av webbläsare och mobila enheter, vilket säkerställer att besökare på en webbplats kan lita på att deras information är säker.

Comodo har också fokus på användarupplevelsen och har utvecklat flera användarvänliga verktyg för att göra det enklare att hantera säkerhet på webbplatser. 

Sammanfattningsvis är Comodo en pålitlig partner för organisationer som vill skydda sin webbplats och bygga förtroende hos besökare. Företaget erbjuder innovativ teknik och användarvänliga verktyg för att hantera webbsäkerhet. Dessutom är deras SSL-certifikat mycket populära på grund av sin höga säkerhet och kompatibilitet.

Läs mer på Comodos officiella webbplats.

SSL-certifikatPris / år
Comodo Code Signing4690 krVisa
Comodo Domain Validated UCC795 krVisa
Comodo Enterprise SSL3199 krVisa
Comodo Enterprise SSL Pro7590 krVisa
Comodo Enterprise SSL Pro Wildcard13990 krVisa
Comodo Enterprise SSL Pro with EV11790 krVisa
Comodo Enterprise SSL Pro with EV Multi-Domain32190 krVisa
Comodo EssentialSSL Certificate590 krVisa
Comodo EssentialSSL Wildcard1890 krVisa
Comodo EV Code Signing5390 krVisa
Comodo EV Multi-Domain3790 krVisa
Comodo EV SSL2199 krVisa
Comodo InstantSSL990 krVisa
Comodo InstantSSL Premium1390 krVisa
Comodo InstantSSL Premium Wildcard2990 krVisa
Comodo InstantSSL Pro1190 krVisa
Comodo Multi-Domain SSL995 krVisa
Comodo Multi-Domain Wildcard3490 krVisa
Comodo OV Unified Communications Wildcard3490 krVisa
Comodo Personal Authentication Certificate Basic179 krVisa
Comodo Personal Authentication Certificate Enterprise499 krVisa
Comodo Personal Authentication Certificate Pro299 krVisa
Comodo Positive Multi-Domain SSL799 krVisa
Comodo Positive Multi-Domain Wildcard SSL1990 krVisa
Comodo PositiveSSL Certificate479 krVisa
Comodo PositiveSSL EV1095 krVisa
Comodo PositiveSSL EV Multi-Domain2390 krVisa
Comodo PositiveSSL Wildcard1490 krVisa
Comodo SSL Certificate890 krVisa
Comodo Unified Communications Certificate1195 krVisa
Comodo Wildcard SSL Certificate2690 krVisa

Vanliga frågor och svar

SSL-certifikat med domänvalidering, (DV, Domain Validated), är den lägsta nivån av validering och innebär att SSL-certifikatet valideras mot den domän som beställningen avser. Domänvalidering sker via e-post (rekommenderas), DNS eller HTTP/filuppladdning.

SSL-certifikat med organisationsvalidering, (OV, Organization Validated), är den mellersta nivån av validering och innebär att SSL-certifikatet valideras mot den domän som beställningen avser samt att företaget- eller organisationens uppgifter kontrolleras av certifikatsutfärdaren innan SSL-certifikatet kan utfärdas. Ett SSL-certifikat med organisationsvalidering innehåller uppgifter om företaget- eller organisationen och ger besökaren möjlighet att kontrollera detta före känsliga uppgifter lämnas, exempelvis vid hantering av personuppgifter eller korttransaktioner.

SSL-certifikat med utökad organisationsvalidering, (EV, Extended Validation), är den högsta nivån av validering och innebär att SSL-certifikatet valideras mot den domän som beställningen avser samt att företaget- eller organisationens uppgifter noga kontrolleras av certifikatsutfärdaren innan SSL-certifikatet kan utfärdas. Ett SSL-certifikat med utökad organisationsvalidering innehåller uppgifter om företaget- eller organisationen och ger besökaren möjlighet att kontrollera detta före känsliga uppgifter lämnas, exempelvis vid hantering av personuppgifter eller korttransaktioner.

SSL-certifikat med wildcard innebär att certifikatet skyddar ett oändligt antal underliggande subdomäner.

Exempelvis så kan ett SSL-certifikat för *.exepeldoman.se skydda:

mail.exempeldoman.se
ftp.exempeldoman.se
webserver01.exempeldoman.se
osv…

Ett SSL-certifikat med multidomän, även kallat SAN (Subject Alternate Name), innebär att du kan skydda flera domäner med ett och samma SSL-certifikat. I de flesta SSL-certifikat med stöd för SAN så igår det skydd av huvuddomänen och ett antal extra domäner (SAN) i grundpriset. Dessutom går det att komplettera med fler domäner (SAN) efter behov, i de flesta fall upp till 250 stycken totalt.

Ett SSL-certifikat med multidomän kan exempelvis skydda följande med ett och samma certifikat:

mindoman.se
mindoman.com
doman.eu
sub.mindoman.se
mail.doman.eu

Ett SSL-certifikat med multidomän, även kallat SAN (Subject Alternate Name), + Wildcard innebär att du kan skydda flera domäner och dess obegränsade subdomäner med ett och samma SSL-certifikat. I de flesta SSL-certifikat med stöd för SAN + Wildcard så igår det skydd av huvuddomänen och ett antal extra domäner (SAN) i grundpriset. Dessutom går det att komplettera med fler domäner (SAN) efter behov, i de flesta fall upp till 250 stycken totalt.

Ett SSL-certifikat med multidomän (SAN) + Wildcard kan exempelvis skydda följande med ett och samma certifikat:

*.mindoman.se
*.mindoman.com
*.doman.eu

Den maximala giltighetstiden för ett SSL-certifikat är 12 månader från och med den 1 september 2020, efter ett beslut som fattats gemensamt av certifikatsutfärdarna och de ledande webbläsarna (CA/B Forum). 

Det innebär att oavsett var du köper ditt certifikat så måste det förnyas (valideras, utfärdas och installeras) årligen.

 

Ditt SSL-certifikat förnyas automatiskt ca. 30 dagar innan det löper ut (förutsatt att du inte har valt att avsluta tjänsten i kundportalen). I samband med förnyelsen så behöver du utföra validering, därefter utfärdas certifikatet med den nya giltighetstiden och kan installeras.