Multidomän (SAN)

Ett SSL-certifikat med multidomän, även kallat SAN (Subject Alternate Name), innebär att du kan skydda flera domäner med ett och samma SSL-certifikat. I de flesta SSL-certifikat med stöd för SAN så igår det skydd av huvuddomänen och ett antal extra domäner (SAN) i grundpriset. Dessutom går det att komplettera med fler domäner (SAN) efter behov, i de flesta fall upp till 250 stycken totalt.

Ett SSL-certifikat med multidomän kan exempelvis skydda följande med ett och samma certifikat:

  • mindoman.se
  • mindoman.com
  • doman.eu
  • sub.mindoman.se
  • mail.doman.eu

Gå till:
SSL-certifikat med multidomän