DigiCert Codesigning och Microsoft Azure Key Vault

Om du önskar att lagra ditt Codesigning certifikat i Microsoft Azure Key Vault så behöver du följa dessa steg.

  1. I samband med beställning välja “lnstallation på befintligt supporterad HSM” alternativt kontakta oss om ditt befintliga certifikatet finns på en hårdvarutoken så kan vi starta om utfärdandet med ovan alternativ
  2. Integrera ditt DigiCert CertCentral med Microsoft Azure Key Vault
  3. Importera ditt Codesigning certifikat till Microsoft Azure Key Vault