Domänvalidering

Domänvalidering kan ske på tre olika sett:

Via e-post (rekommenderas)

Ett automatiskt e-post skickas i samband med att validering skall utföras till någon av följande standardadresser:

  • admin@exemeldoman.se
  • administrator@exemeldoman.se
  • hostmaster@exemeldoman.se
  • postmaster@exemeldoman.se
  • webmaster@exemeldoman.se

Tips! Skapa ett e-postalias för någon av ovan standardadresser och ta emot viktiga e-postmeddelanden rörande ditt SSL-certifikat till en e-postadress som du normalt använder.

Via http/https
En .txt-fil laddas ned från kundportalen och laddas upp på webbplatsen, certifikatsutfärdaren utför löpande kontroller för att validera filen. Kontrollera gärna att filen har laddas upp korrekt genom att klistra in adressen i en webbläsare, då skall innehållet i textfilen visas i webbläsaren.

Exempel på sökväg:
http://exempeldoman.se/.well-known/pki-validation/exempel.txt

Tips! För validering av SSL-certifikat för en subdomän, ladda upp valideringsfilen både under subdomänen och huvuddomänen för underlätta valideringen.

Exempel på sökvägar:
http://exempeldoman.se/.well-known/pki-validation/exempel.txt
http://sub.exempeldoman.se/.well-known/pki-validation/exempel.txt

Via DNS
En DNS-post, antingen CNAME eller TXT, skapas enligt angivelser i kundportalen.

Exempel på DNS-post:
Typ: CNAME
TTL: 3600
Host: _05B84A158B183545A3189347B81466B917.exempeldoman.se
Data: 59G73067A51047618A85829F17649616B482956921F8591.comodoca.com

Tips! För validering av SSL-certifikat för en subdomän, skapa DNS-posten både under subdomänen och huvuddomänen för underlätta valideringen.

Exempel på DNS-poster:
Typ: CNAME
TTL: 3600
Host: _05B84A158B183545A3189347B81466B917.exempeldoman.se
Data: 59G73067A51047618A85829F17649616B482956921F8591.comodoca.com

Typ: CNAME
TTL: 3600
Host: _05B84A158B183545A3189347B81466B917.sub.exempeldoman.se
Data: 59G73067A51047618A85829F17649616B482956921F8591.comodoca.com