Vad händer när mitt certifikat löper ut?

Ditt SSL-certifikat förnyas automatiskt inom 30-dagar från att det löper ut om du inte har valt att “Avsluta tjänsten” i kundportalen. I samband med att ditt SSL-certifikat förnyas så behöver du utföra validering.