RapidSSL

2.5/5
RapidSSL

Pris per år

490 kr

Sammanfattning av RapidSSL

RapidSSL Certificate är ett billigt och prisvärt SSL-certifikat som skyddar en domän (med och utan inledande www). SSL-certifikatet är av typen Domänvalidering (DV) och utfärdas inom 10 minuter efter att validering utförts.

RapidSSL-certifikatet är ett av de mest använda SSL-certifikaten på marknaden idag. Det ger en hög grad av säkerhet för webbplatser, vilket är avgörande för att skydda användarinformation och för att bygga förtroende hos besökare.

Ett RapidSSL-certifikat ger ett antal funktioner som är viktiga för att säkra en webbplats. En av dessa funktioner är 256-bitars kryptering, vilket säkerställer att all information som överförs mellan webbservern och användaren är krypterad och skyddad från obehörig åtkomst. Dessutom stöder RapidSSL-certifikatet både SHA-2 och SHA-256-hashfunktionerna, vilket är de mest avancerade hashfunktionerna på marknaden idag.

RapidSSL-certifikatet är också snabbt och enkelt att installera, vilket gör det till ett populärt val för webbplatser av alla storlekar. Ett RapidSSL-certifikat kan köpas och installeras på bara några minuter, vilket innebär att en webbplats kan skyddas snabbt och enkelt utan att det kräver någon särskild teknisk kompetens.

En annan viktig funktion hos RapidSSL-certifikatet är dess möjlighet att stödja flera domäner. Detta innebär att en webbplatsägare kan använda samma certifikat för att skydda flera webbplatser, vilket gör det till ett kostnadseffektivt alternativ för organisationer som har flera webbplatser som behöver skyddas.

RapidSSL-certifikatet kommer också med en begränsad garanti, vilket innebär att om en besökare drabbas av ekonomisk skada på grund av en säkerhetsbrist på webbplatsen, täcker RapidSSL kostnaden upp till ett visst belopp.

Slutligen är certifikatet kompatibelt med de flesta webbläsare och mobila enheter, vilket säkerställer att alla besökare på webbplatsen kan lita på att deras information är säker.

Sammanfattningsvis är RapidSSL-certifikatet en pålitlig och kostnadseffektiv lösning för att säkra en webbplats. Det ger högkvalitativ kryptering, stöd för flera domäner och snabb och enkel installation. Med dessa funktioner kan webbplatser bygga förtroende hos besökare och skydda känslig information på ett effektivt sätt.

Behöver du skydda en domän och dess underdomäner? Då skulle vi rekommendera SSL-certifikatet RapidSSL Wildcard Certificate.