Sectigo EV Code Signing Certificate

5/5
Sectigo EV Code Signing Certificate

Pris per år

5 990 kr

Vad SSL-certifikatet skyddar:

En domän
SSL-certifikatet skyddar en enstaka domän, exempelvis doman.se eller sub.doman.se

Multidomän (SAN)
SSL-certifikatet skyddar flera domäner med ett och samma certifikat, exempelvis doman.se, annandoman.com, mail.doman.se

Multidomän (SAN) + Wildcard
SSL-certifikatet skyddar flera domäner och oändligt antal subdomäner med ett och samma certifikat, exempelvis *.doman.se och *.annandoman.com

Wildcard
SSL-certfikatet skyddar en enstaka domän med oändligt antal subdomäner, exempelvis *.doman.se

UCC/SAN
SSL-certifikatet skyddar flera domäner med ett och samma certifikat och har stöd för UCC, exempelvis doman.se, annandoman.com, mail.doman.se

Dokument/e-post (S/MIME)
SSL-certfikatet kan exempelvis kryptera och signera dokument och e-post

Kod
SSL-certifikatet används för att signera kod (applikationer)

Skyddar

Kod

SSL-certifikat med Domänvalidering (DV)
Det innebär att det räcker med att intyga ägarskapet av domänen som beställningen avser för att certifikatet skall utfärdas (E-post, DNS eller HTTP)

SSL-certifikat med organisationsvalidering (OV) * 
Det innebär att certifikatsutfärdaren utöver domänvalideringen utför en grundläggande kontroll av att företaget eller organisationen existerar.

SSL-certifikat med Utökad organisationsvalidering (EV) * 
Det innebär att certifikatsutfärdaren utöver domänvalideringen utför en grundläggande kontroll av att företaget eller organisationen existerar.

* Obs! Beställning av SSL-certifikat med OV/EV kräver ett organisationsnummer / juridisk person.

Validering

Utökad organisationsvalidering (EV)

Hur snabbt SSL-certifikatet kan utfärdas förutsatt att informationen i beställningen är korrekt.

Utfärdas på

2-7 dagar

Om du tappat bort den privata nyckeln eller av andra skäl behöver utfärda SSL-certifikatet på nytt så ingår det utan extra kostnad.

Utfärdanden

Fria obegränsade utfärdanden: Ja

Vid beställning väljer du något av följande:

  • Hårdvarutoken (USB) skickas från certifikatsutfärdaren
  • Lagra certifikatet på en befintlig supporterad hårdvarutoken (USB)
  • Lagra certifikatet på HSM som möter FIPS 140 Level 2, Common Criteria EAL 4+ eller motsvarande
Lagring av certifikat

Ny/befintlig USB-token eller HSM

Microsoft

Stödjer Microsoft Windows, VBA och Authenticode

Apple

Stödjer programvara till macOS

Övriga

Stödjer Java applets, Mozilla Object files, Adobe Air m.fl.

Verifierad utgivare

Tar bort varning / dialogruta om okänd utgivare

SmartScreen Reputation

Ger automatiskt godkänd SmartScreen Reputation: Ja

Sammanfattning av Sectigo EV Code Signing Certificate

Sectigo EV Code Signing Certificate är ett SSL-certifikat som skyddar programvara och kod, Code Signing Certificate. SSL-certifikatet är av typen Utökad organisationsvalidering (EV), och utfärdas inom 1-5 dagar efter att validering utförts.

Med Sectigo EV Code Signing Certificate försvinner dialogrutan som varnar för okända utgivare och istället visas era uppgifter som verifierad utgivare. Dessutom ger kodsigneringscertifikatet automatisk Microsoft SmartScreen Reputation samt att det går att spara den privata nyckeln på USB för extra säkerhet.