DigiCert S/MIME Certificate

SSL-certifikat från Digicert

Pris per år

349 kr

Digicerts pris $40

Skyddar: Dokument/e-post

Organisations- validering (OV)

Utfärdas inom 1-3 dagar

Kryptering av e-post: ja

Signering av e-post: ja

Signering av dokument: ja

Autentisering: ja

Sammanfattning av DigiCert S/MIME Certificate

DigiCert S/MIME Certificate är ett SSL-certifikat som skyddar Dokument/e-post (S/MIME). SSL-certifikatet är av typen Organisations- validering (OV), och utfärdas inom 1-3 dagar efter att validering utförts.

Tips – I vår FAQ hittar du svar på de vanligaste frågorna kring beställning och olika typer av SSL-certifikat.