Allmänna villkor

Om SSL direkt ™

SSL direkt ™ är en del av Weblicious AB, nedan SSL direkt ™, med organisationsnummer 559110-7486. Företaget har sitt säte i Stockholm. Företagets postadress är Box 49070, 100 28 Stockholm. Önskar du att komma i kontakt med oss så kan du chatta, skapa ett ärende i kundportalen eller skicka ett mail till info@ssldirekt.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss snarast möjligt.

Tjänsten

SSL direkt ™ säljer och levererar SSL-certifikat från marknadsledande certifikatsutfärdare.

Beställning

När du slutfört en beställning av ett SSL-certifikat så skickas en orderbekräftelse till angiven e-postadress. I bekräftelsen finner du uppgifter om aktuellt SSL-certifikat, pris och faktureringsintervall. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss genom att skapa ett ärende i kundportalen eller genom att skicka ett e-post till info@ssldirekt.se.

Leverans

Alla beställningar behandlas och levereras automatiskt av SSL direkt ™. Det åligger kunden att ange korrekt information i beställningen och utföra validering av SSL-certifikatet. Efter att kunden utfört validering utfärdas SSL-certifikatet automatiskt av certifikatsutfärdaren inom några minuter till några dagar beroende på vilken typ av validering SSL-certifikatet har (DV, OV eller EV).

Priser

Alla priser anges i SEK och är exklusive 25% moms för angiven period. Vi förbehåller oss rätten att när som helst justera priset.

Avtalstid för tjänsten

Ett SSL-certifikat löper enligt angiven period vid beställning, normalt 12 månader. Avtalstiden påbörjas vid det datum som SSL-certifikatet utfärdas och framgår i kundportalen och faktura.

Förnyelse

Avtalstiden för SSL-certifikatet förnyas automatiskt med 12 månader om kunden inte skriftligen har sagt upp tjänsten senast 30 dagar innan SSL-certifikatet löper ut.

Uppsägning av tjänst

Tjänsten SSL-certifikat kan sägas upp genom funktionen “Avsluta tjänst” i kundportalen eller genom att skicka e-post  till info@ssldirekt.seVid e-post ska ditt meddelande innehålla namn, telefon, e-postadress, och ordernumret som uppsägningen avser.

Ångerrätt

Vid köp av ett nytt SSL-certifikat har du som kund, oavsett om du är privatperson eller företag, 14 dagars ångerrätt som gäller från beställningsdatumet.

Vid nyttjande av din ångerrätt:

Du måste meddela att du ångrar dig genom att skicka ett e-post till info@ssldirekt.se eller genom att använda funktionen “Avsluta tjänst” i vår kundportal. Vid e-post ska ditt meddelande innehålla namn, telefon, e-postadress, och ordernumret som ångerrätten avser.

Ångerrätten gäller inte vid:

  • SSL-certifikat som inväntar validering av kunden
  • SSL-certifikat som är utfärdad av certifikatsutfärdaren
  • Förnyelse / förlängning av ett befintligt SSL-certifikat

Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för direkta eller indirekta skador som kan uppstå på grund av nyttjande, försenad leverans eller validering av SSL-certifikat. Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från certifikatsutfärdare. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive certifikatsutfärdare och andra faktorer utanför vår kontroll.

Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av utgående produkter. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna och dess egenskaper så korrekt som möjligt.

Ändringar till de Allmänna villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på SSL direkt™ webbplats. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med beställning eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd mellan SSL direkt™ och kunden med anledning av dessa Allmänna Villkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.