Om SSL direkt ™

SSL direkt ™ är en del av Weblicious AB, nedan SSL direkt ™, med organisationsnummer 559110-7486. Företaget har sitt säte i Stockholm. Företagets postadress är Box 49070, 100 28 Stockholm. Önskar du att komma i kontakt med oss, chatta, skapa ett ärende i kundportalen eller skicka ett mail till info@ssldirekt.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss snarast möjligt.

Tjänsten

SSL direkt ™ tillhandahåller SSL-certifikat, nedan kallat SSL-certifikat eller tjänsten, från marknadsledande certifikatsutfärdare. SSL-certifikaten löper enligt angiven period vid beställning, normalt 12 månader, som påbörjas vid det datum som certifikatet utfärdas efter att kunden utfört validering.

Beställning

När du slutfört din beställning av SSL-certifikatet så skickas en orderbekräftelse till angiven e-postadress. I bekräftelsen finner du uppgifter om ditt SSL-certifikat, pris och faktureringsintervall. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss genom att skapa ett ärende i kundportalen eller genom att skicka ett e-post till info@ssldirekt.se.

Leverans

Alla beställningar behandlas och levereras automatiskt av SSL direkt ™. Därefter åligger det kunden att utföra validering av SSL-certifikatet som sker inom några minuter till några dagar beroende på vilken typ av validering SSL-certifikatet har (DV, OV eller EV). 

Priser

Alla priser anges i SEK och är exklusive 25% moms för angiven period. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från certifikatsutfärdare samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Automatisk förnyelse

SSL-certifikaten förnyas automatiskt 30 dagar innan tjänsten löper ut om kunden inte har valt att säga upp tjänsten.

Uppsägning av tjänst

Tjänsten SSL-certifikat kan sägas upp senast 30 dagar innan den löper ut genom funktionen ”Avsluta tjänst” i kundportalen eller genom att skicka ett mail till info@ssldirekt.se

Ångerrätt

Vid köp av SSL-certifikat på webbplatsen har du som kund, oavsett om du är privatperson eller företag,  14 dagars ångerrätt som gäller från det datum SSL direkt ™ levererat din beställning.

Vid nyttjande av din ångerrätt:

Du måste meddela att du ångrar dig genom att skicka ett e-post till info@ssldirekt.se eller genom att använda funktionen ”Avsluta tjänst” i vår kundportal. Vid e-post ska ditt meddelande innehålla namn, telefon, e-postadress, och ordernumret som ångerrätten avser.

Ångerrätten gäller inte vid:

  • Förnyelse eller förlängning av ett befintligt SSL-certifikat hos SSL direkt ™
  • SSL-certifikats som har validerats av kunden och utfärdats av certifikatsutfärdaren

Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för direkta eller indirekta skador som kan uppstå på grund av nyttjande, försenad leverans eller validering av SSL-certifikat. Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från certifikatsutfärdare. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive certifikatsutfärdare och andra faktorer utanför vår kontroll.

Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av utgående produkter. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna och dess egenskaper så korrekt som möjligt.

Ändringar till de Allmänna villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på SSL direkt™ webbplats. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd mellan SSL direkt™ och kunden, kan du som privatperson vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.